Esittely

Forum Virium Helsinki pähkinänkuoressa

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena on synnyttää parempia palveluita ja kasvavaa liiketoimintaa, sekä avata uusia yhteyksiä kansainvälisille markkinoille.

Vuonna 2005 perustetun organisaaion veturiyritykset ovat Elisa, Nokia, TeliaSonera, Tieto ja Yleisradio. Kumppaniyrityksinä toimivat IBM, Siemens, Sponda, SOK sekä julkishallinnosta Helsingin kaupunki, Finnvera, Sitra, Tekes, Tieke ja VTT. Kehityshankkeisiin osallistuu myös lukuisia muita yhteistyökumppaneita.

Forum Virium Helsingin toiminta keskittyy kehitys- ja innovaatiohankkeiden vetämiseen. Hankkeet on jaettu hankealueisiin, jotka ovat Älykäs kaupunki, Kasvuyrityspalvelut, Media ja Innovaatioyhteisöt. Hankkeissa kehitetään sekä yksittäisiä digitaalisia innovaatioita, että laajempia innovaatioiden mahdollistajia.

Verkottaminen ja tapahtumat, sekä viestiminen mm. innovaatiotoiminnan parhaista käytännöistä on keskeinen osa Forum Virium Helsingin toimintaa itse kehitysprojektien toteutuksen lisäksi