Edut jäsenille

Forum Virium Helsinki on yritysten aloitteesta ja intressistä vuonna 2006 syntynyt organisaatio. Nykyisin Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö. Forum Virium Helsingin jäsenkunta on monipuolinen. Jäsenistö koostuu sekä yksityisen, että julkisen sektorin toimijoista. Jäsenilleen Forum Virium Helsinki tarjoaa seuraavanlaisia etuja:

Hanketoiminta
Innovaatio- ja kehityshankkeet
ovat Forum Virium Helsingin päätoimintamuoto. Jäsenyyden myötä yritykset ja muut organisaatiot voivat päästä mukaan hankkeisiin jo valmisteluvaiheessa - tai myöhemmin, esimerkiksi rahoitusta haettaessa tai hankeryhmää muodostettaessa. Forum Virium Helsingin rooli vaihtelee hankkeittain: Forum Virium Helsinki voi vastata hankkeen ideoinnista ja sparraamisesta, hoitaa hankkeen valmistelua ja käynnistämistä, koordinoida rahoituksen hakua hankkeelle tai vastata hankkeen läpiviemisestä kokonaisuudessaan. Hankkeita on sekä laajoja, monivuotisia kansainvälisiä hankkeita, että muutaman toimijan fokusoituneempia paikallisia pilotteja ja kokeiluja.

Jos olet kiinnostunut toiminnastamme tai haluat ehdottaa yhteistyötä, ota yhteyttä:

Innovatiiviset hankinnat & hyvinvointi: Jarmo Eskelinen, jarmo.eskelinen (at) forumvirium.fi
Älykäs kaupunki: Pekka Koponen, pekka.koponen (at) forumvirium.fi
Kasvuyrityspalvelut: Kaisa Sibelius, kaisa.sibelius (at) forumvirium.fi 
Median uudet muodot: Mia Marttiini, mia.marttiini (at) forumvirium.fi 
Viestintä- & tapahtumayhteistyö: Pauliina Smeds, pauliina.smeds (at) forumvirium.fi 

Hallinto: Ohjausryhmä ja työvaliokunta
Jäsenyritykset ohjaavat Forum Virium Helsingin toimintaa. Hallinnollisesti tämä tapahtuu ohjausryhmän ja työvaliokunnan kautta. Ohjausryhmä päättää yhteisön strategiasta, toimintasuunnitelmasta, budjetista, uusista jäsenistä sekä hankkeiden käynnistämisestä ja lopettamisesta. Työvaliokunta vastaa hankkeiden operatiivisesta ohjauksesta.

Jäsenvierailut  (roadshow-tapaamiset)
Järjestämme säännöllisesti tapaamisia jäsenorganisaatioissa. Roadshow-tapaamisten tavoitteena on välittää tietoa viimeisimmistä kuulumisista, käynnistyneistä ja suunnitteilla olevista hankkeista sekä keskustella konkreettisista uusista yhteistyömahdollisuuksista. Vierailujen sisältö räätälöidään jäsenkohtaisesti.

> Jäsen, haluatko tiimimme käymään organisaatiossasi? Ota yhteyttä Pauliina Smedsiin: pauliina.smeds (at) forumvirium.fi

Infotilaisuudet ja jäsentreffit (homeshow-tapaamiset)
Forum Virium Helsingin infotilaisuuksissa ja jäsentreffeillä tarjotaan ajankohtainen katsaus Forum Virium Helsingin toimintaan keskittyen rajattuun teemaan, esimerkiksi hankealueeseen. Tilaisuuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa. Ne on suunnattu erityisesti jäsenverkostolle, mutta osallistua voivat myös muut teemaan tai hankkeisiin liittyvät avainkontaktit ja yhteistyötahot.

> Jäsen, toivoisitko jäsentreffejä lähiajoille jostakin tietystä teemasta? Ota yhteyttä Pauliina Smedsiin: pauliina.smeds (at) forumvirium.fi

Tapahtumat

Teemaseminaareissa
nostetaan esiin erityisesti Forum Virium Helsingin toimintaan liittyviä, jäsenistöä kiinnostavia ajankohtaisia aiheita. Seminaarien teemoina ovat olleet esimerkiksi avoin tieto, palvelumuotoilu, sosiaalinen media ja käyttäjälähtöisyys palvelukehityksessä. Teemaseminaarien painopiste on jatkossa tiiviissä, keskustelevissa muutaman tunnin tilaisuuksissa, joihin mahtuu noin 70 vierasta jäsenistöstä ja yhteistyöverkostosta.

Forum Virium Helsinki on aiemmin järjestänyt myös laajempia vuosiseminaareja ja yhteistapahtumia sekä kotimaisten, että kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuonna 2010 koordinoimme Connected Smart Cities -konferenssia yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Vuosina 2007–2009 toteutettiin Living Lab Innovation -seminaarisarja yhteistyössä Greater Helsinki Promotionin, Helsinki Living Labin sekä useiden muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Forum Virium Helsinki on myös ollut mukana tuottamassa ulkomailla järjestettyjä tapahtumia, esimerkiksi Helsingin Metropolialueen Innovaatiopäiviä Shanghain maailmannäyttelyssä 2010.
 
Myös kapeampia teemaseminaareja järjestetään yhteistyössä jäsenten tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilaisuudet ovat pääsääntöisesti kaikille avoimia ja Forum Virium Helsingin jäsenille maksuttomia tapahtumia.

> Jos organisaatiosi on kiinnostunut tapahtuma- tai viestintäyhteistyöstä Forum Virium Helsingin kanssa, ota yhteyttä viestintä- ja kehitysjohtaja Pauliina Smedsiin: pauliina.smeds(at) forumvirium.fi

Open Forumit ovat tiiviitä, noin kahden tunnin aamukahvitilaisuuksia, joissa on lupa keskustella ja tavata uusia tuttavuuksia. Open Forumit nostavat esille erityisesti pk-yrityksiä kiinnostavia ajankohtaisia aiheita. Tilaisuuksiin kutsutaan Forum Virium Helsingin verkoston jäseniä ja ne ovat maksuttomia. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Innovatiivinen yrityskasvu -projektin kanssa.

Jäänmurtaja on Helsingin kaupungin ja Forum Virium Helsingin yhteinen illallistilaisuus, johon kutsutaan vuosittain vaihtuvaan teemaan liittyen noin 50 vierasta Forum Virium Helsingin jäsenistöstä ja yhteistyöverkostosta. Teemoina on ollut mm. kaupungin yhteistyö kehittäjäyhteisön kanssa, tulevaisuuden kotihoito, yhteisöllisyys ja hyvinvointi, avoin tieto, kaupunki innovaatioiden vauhdittajana sekä digitaalisten palvelujen kehitys. Tilaisuutta isännöivät Helsingin kaupungin ylipormestari Jussi Pajunen ja Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen.

Teemaryhmien tapaamiset
Forum Virium Helsingin hanke- ja teema-alueiden tiimoilta järjestetään kehittäjäryhmätapaamisia. Aktiivisena on toiminut mm. avoimen tiedon työryhmä, jossa teemana on ollut julkisen tiedon avaamisen edistäminen. Työryhmässä on ollut osallistujia mm. Elisasta, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Sitrasta, Logicasta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Helsingin kaupungista sekä Forum Virium Helsingistä. Kokouksissa on lisäksi ollut asiantuntijapuheenvuoroja ryhmän ulkopuolisilta vierailta, kuten Maanmittauslaitokselta ja Tilastokeskuksesta.

Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamiset
Säännölliset Helsinki Loves Developers-tilaisuudet tarjoavat kehittäjille ajankohtaista tietoa Helsingin kaupungin avoimesta tiedosta ja avoimista rajapinnoista. Lue lisää. 

Tutustu tulossa oleviin tapahtumiimme http://www.forumvirium.fi/tulevat-tapahtumat