Jäsenyritykset ja yhteistyökumppanit

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena on synnyttää parempia palveluita ja kasvavaa liiketoimintaa, sekä avata uusia yhteyksiä kansainvälisille markkinoille.

Forum Virium Helsingin vetureita ovat yritykset, jotka olivat mukana perustamassa yhteisöä. Julkissektorilta Helsingin kaupunki on Forum Virium Helsingille tärkeä jäsenorganisaatio. Hankeyhteistyötä on tehty esimerkiksi Helsingin kaupungin terveyskeskuksen, matkailu- ja kongressitoimiston, talous- ja suunnittelukeskuksen, kaupunginkirjaston sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa. 

Jäsenyritykset

Elisa

Elisa on kansainvälinen viestintäpalvelujen tuottaja. www.elisa.fi 


Finnvera

Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Se tarjoaa asiakkailleen lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. www.finnvera.fi

finnvera_logo

Helsingin kaupunki

Helsinki on Suomen pääkaupunki ja Helsingin seudun noin 1,3 miljoonaa asukasta ja 738 100 työpaikkaa käsittävän talousalueen keskus.  www.hel.fi

Hki_logo

IBM

IBM luo ja kehittää innovatiivisia teknologioita yritysten tarpeisiin. Yrityksen tuote- ja palvelutarjontae koostuu tietokonejärjestelmistä, ohjelmistoista, verkkojärjestelmistä, tallennustekniikasta, mikroelektroniikasta ja monista muista osa-alueista, joista rakennetaan asiakkaiden liiketoimintaa tukevia tietojenkäsittelyratkaisuja. www.ibm.com/ibm/fi

Nokia

Nokia on maailmanlaajuisesti toimiva langattoman viestinnän yritys. www.nokia.fi

nokia_logo

Siemens

Siemens Osakeyhtiö on innovatiivisten teknologioiden, ratkaisujen ja asiantuntijapalveluiden toimittaja, jonka liiketoimintasektoreita ovat energia, teollisuus ja terveydenhuolto. www.siemens.fiSitra

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskunnan hyvinvointia eduskunnan valvonnassa. www.sitra.fi

sitra_joo

SOK

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK kuuluu S-ryhmään.  SOK toimii osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. www.sok.fi

sok_logo


Sponda

Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa kaupungeissa ja etsii sijoitusmahdollisuuksia Baltian maissa. Spondan osake on listattu Helsingin pörssiin. www.sponda.fi


Tekes
 

Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. www.tekes.fi

TeliaSonera

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja yksityishenkilöille ja yrityksille. TeliaSonera tarjoaa palvelujaan Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla sekä Espanjassa. www.teliasonera.fi

TIEKE

TIEKE eli Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus palvelee suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Se on riippumaton verkostojen rakentaja, jonka jäsenet ja yhteistyökumppanit edustavat laajaa kirjoa eri toimijoita. www.tieke.fi

tieke_logo

Tieto

Tieto tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja Pohjoismaissa sekä tietyissä segmenteissä myös globaalisti. www.tieto.fi

tieto_logo

VTT

VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. www.vtt.fi

vtt_logo

Yleisradio

Yle on suomalainen julkisen palvelun viestintäyhtiö. www.yle.fi