Missio ja visio, arvot

Missio

Forum Virium Helsinki luo Helsingin metropolialueella kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä digitaalisia palveluja yritysten, julkistahojen ja kansalaisten välisellä yhteistyöllä.

Visio 2015

Forum Virium Helsinki nosti Helsingin seudun ja Suomen digitaalisten palvelujen näyteikkunaksi maailmalla ja houkutteli useita kansainvälisiä huippuorganisaatioita sijoittamaan toimintojaan tänne. Forum Virium Helsinki on EU:n keskeinen solmukohta alan tuote- ja palvelukehityksessä. Mukana olevat yritykset ovat hankkeen myötä synnyttäneet merkittävää kansainvälistä liiketoimintaa.

Arvot

Avoin yhteistyö
Forum Virium Helsingissä yritykset, julkistahot ja kansalaiset luovat yhdessä asiakastarpeisiin perustuvia palveluita. Avoimuus on kilpailuetu.

Tavoitteisiin sitoutuminen
Forum Virium Helsingissä tehdään pitkäjänteistä ja haastavaa työtä toisilta oppien. Tulos on enemmän kuin osiensa summa.

Uuden löytäminen
Forum Virium Helsingissä etsitään radikaaleja ja systeemisiä innovaatioita, otetaan riskejä ja opitaan haasteista.

 

Forum Virium Helsinki pähkinänkuoressa

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena on synnyttää parempia palveluita ja kasvavaa liiketoimintaa, sekä avata uusia yhteyksiä kansainvälisille markkinoille.

Vuoden 2006 alusta toimineen yhteisön veturiyritykset ovat Elisa, Nokia, TeliaSonera, Tieto ja Yleisradio. Kumppaniyrityksiä ovat IBM, Digita, Logica, Siemens, Sponda, SOK sekä julkishallinnosta Helsingin kaupunki, Finnvera, Sitra, Tekes, Tieke ja VTT. Kehityshankkeisiin osallistuu myös joukko muita Helsingin alueella toimivia yhteistyökumppaneita.

Forum Virium Helsingin toiminta keskittyy kehityshankkeiden vetämiseen. Hankkeet on jaettu hankealueisiin, jotka ovat Hyvinvointi, Median uudet muodot, Älykäs kaupunki, Innovatiiviset hankinnat, Kasvupalvelut ja Innovaatioyhteisöt.