Näin toimimme

Forum Virium Helsinki kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. 
Palvelut kehitetään ja testataan yhdessä niiden loppukäyttäjien, kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena on käynnistää nopeasti pilotteja, joissa päästään kokeilemaan palveluja käytännössä. Hankeprosessimme eteneminen ideasta hankkeen päätökseen on jaettu yllä oleviin vaiheisiin.

Tätä teemme

  • kehityshankkeet
    uusien hankkeiden ideointi, sparraus, valmistelu ja läpivienti
  • yhteisönhallinta
    verkostojen luonti ja ylläpito, viestintä ja tapahtumat
  • jäsenpalvelut
    räätälöinti yrityksen tarpeiden mukaan

Neljä hankealuetta

Ideasta hankkeeksi

Kehityshankkeet ovat Forum Virium Helsingin päätoimintamuoto. Rooli hankkeissa vaihtelee tilanteesta riippuen. Forum Virium Helsinki  voi vastata hankkeen ideoinnista, hoitaa hankkeen valmistelun tai vastata sen läpiviemisestä kokonaisuudessaan.

Kun oikeat tarpeet kohtaavat oikeaan aikaan, syntyy  uusia, innovatiivisia palveluita. Esimerkiksi Helsingin kaupunki käyttää Forum Virium Helsinkiä yhteistyökumppanina palvelukehityksessä.

Maaliin viety kehityshanke huipentuu toteutukseen ja tuloksiin.

Käyttäjälähtöisyys punaisena lankana

Palvelujen loppukäyttäjät ovat kehityshankkeissa mukana erityisesti uusien palvelujen kehittäjinä ja sisältöjen tuottajina, mutta myös palvelujen kuluttajina. Kehitettävät ideat tuodaan alusta alkaen osaksi käyttäjien arkea.

Käyttökokemuksesta kerätään palautetta erilaisilla menetelmillä, ja tuotetta tai palvelua muokataan edelleen. Käyttälähtöisyyttä hyödyntäville yrityksille menetelmällä haetaan uutta liiketoimintaa.