Case Destia

Matkustamisen ja julkisen liikenteen palvelujen kehittämisessä tavalliset ihmiset voivat antaa paljon arvokasta tietoa. Infra- ja rakennusalan palveluyritys Destia selvitti yhdessä Helsinki Living Labin kanssa, minkälaista liikennettä ja liikkumista koskevaa tietoa olisi hyvä näyttää julkisissa näytöissä. Lisäksi yritys halusi kartoittaa erilaisia matkustustapoja ja syitä matkustamiseen. Destia kaipasi myös yksinkertaisesti lisää tietoa julkisten näyttötaulujen käyttäjistä tuote- ja palvelukehityksensä tueksi.

Tutkimus tehtiin kahdessa osassa. Ensimmäinen vaihe toteutettiin katuhaastatteluina, joissa haastateltiin ohikulkijoita Helsingin keskustassa. Arabianrannassa ihmiset pääsivät vertailemaan ja kommentoimaan Destian tekemiä prototyyppejä. Toisessa vaiheessa aihetta syvennettiin tapaamisten ja henkilökohtaisten haastattelujen avulla pienemmän käyttäjäryhmän kanssa.

Lopputuloksena Destia sai monipuolisen kuvan erilaisista käyttäjistä sekä matkustustavoista ja -syistä. Käyttäjiltä saatiin myös paljon tietoa siitä, minkälaista sisältöä heitä kiinnostaisi nähdä julkisissa näyttötauluissa.