3. Palvelutarpeen analyysi

<<< Edellinen                                                                                      Seuraava >>>

Suunnittelun  lähtökohdatKäyttäjien ymmärtäminenPalvelutarpeen analyysiPalvelun konseptointi ja toteutusideatPalvelun konseptointi ja toteutusideatTulosten  arviointiTulosten viestintä


Palvelutarpeen määrittely lähtee liikkeelle projektin kohderyhmistä. Palvelutarpeen määrittelyllä tarkoitetaan sellaisia sisällöllisiä, toiminnallisia ja hallinnollisia asioita, jotka vauhdittavat tai hidastavat projektin etenemistä.

Palvelutarpeen analyysivaiheessa kartoitetaan
•    muut samaan aihepiiriin liittyvät projektit ja palvelut  
•    suunnitellun palvelun tekninen kilpailukyky ja tehokkuus.

Analyysivaiheen työkaluina voidaan käyttää Business Model Canvas- tai NABC-mallia, SWOT-analyysia, ja esimerkiksi palvelupolkuja.

Case: Nappula

 

Projektissa työstettiin persoonat, joiden avulla hahmotettiin palvelun käyttäjiä, eli päiväkodin henkilökuntaa ja lasten vanhempia. Kuvitteellisten käyttäjien ja käyttötilanteiden kautta sisäistettiin päivän kulku ja kriittiset hetket päivähoitoon tullessa ja sieltä lähdettäessä.

Nappula-projektissa tutkitaan ja testataan, miten lähitunnistusteknologioita (esim. RFID, NFC) hyödynnettäisiin päiväkodin läsnäolonseurannassa. Tavoitteena on automatisoida läsnäolonseruanta ja siten antaa enemmän aikaa lapsille.

>>> Lue lisää Nappulasta

               

Case: Digitaalinen vieraskirja

 Konseptoinnissa haettiin vastausta mm. seuraaviin kysymyksiin: miksi kaupungilla pitäisi olla vieraskirja, miten kerättyjä terveisiä voidaan hyödyntää markkinoinnissa, minkälaisiin paikkoihin vieraskirjan voisi sijoittaa sekä olisiko sitä mahdollista laajentaa muihin medioihin kuin verkkoon (esim. kännykät, kaupunkinäytöt).

Helsingin Digitaalisen vieraskirja on uudenlainen tapa kerätä turistien kokemuksia Helsingistä. Tähän mennessä digitaalisia vieraskirjapisteitä on toteutettu kaksi: Helsinki-Vantaan lentokentälle ja Shanghain maailmannäyttelyyn.

>>> Lue lisää Digitaalisesta vieraskirjasta