1. Suunnittelun lähtökohdat

                                                                                                  Seuraava >>>

Suunnittelun lähtökohdatKäyttäjien ymmärtäminenPalvelutarpeen analyysiPalvelun konseptointi ja toteutusideatPalvelukonseptien testausTulosten  arviointiTulosten viestintä

   
Suunnittelun alussa arvioidaan istuuko teema istuu hankesalkkuun, käydään läpi kokemukset aiemmista hankkeista sekä selvitetään, onko joku muu tehnyt vastaavaa työtä aikaisemmin. Käyttäjäryhmien tunnistaminen on ensimmäisiä tehtäviä. Vain asiakasymmärryksen pohjalta voidaan tuottaa uusia palveluinnovaatioita.

•   Arvioidaan tarve ja luodaan visio
•   Tunnistetaan käyttäjäryhmät
•   Määritellään projektin sidosryhmät

Suunnitteluvaiheessa käytettyjä menetelmiä ovat esimerkiksi Tuplatiimi-ryhmätyömenetelmä, asiantuntijahaastattelut tai BarCamp-työskentely.

 


Case: Kasvuvalmennus


Kasvuvalmennennusta suunniteltaessa tehtiin laaja analyysi olemassa olevista yrityskehityspalveluista ja projektin potentiaalisista kohderyhmistä. Sidos- ja kohderyhmäanalyysi toteutettiin haastatteluin. Lisäksi kartoitettiin tarjolla olevia yritystukia, rahoitusvaihtoehtoja ja palveluntarjoajia. Lopulta Kasvuvalmennuksen pääkohderyhmäksi valittiin nuoret, mutta eivät vielä suurta läpimurtoa tehneet yritykset, jotka etsivät kasvua ja kansainvälistymistä.

Kasvuvalmennus on pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitettu valmennusohjelma.

>>> Lue lisää Kasvuvalmennuksesta

 

                                                                                            

Case: Idealinko

 

Idealinko-palvelun suunnittelu aloitettiin ryhmähaastatteluilla, joihin osallistui Herttoniemessä, Herttoniemenrannassa, Roihuvuoressa ja Tammisalossa asuvia kaupunkilaisia sekä kaupungin työntekijöitä. Asukkaiden mukanaolo auttoi ymmärtämään, miten "tavallinen kaupunkilainen" on valmis osallistumaan palveluiden kehittämiseen.

Idealinko kerää ideoita hyvinvoinnin kehittämiseksi alueen asukkailta sekä yrityksiltä ja järjestöiltä.

>> Lue lisää Idealingosta