6. Tulosten arviointi

<<< Edellinen                                                                           Seuraava >>>

Suunnittelun lähtökohdatKäyttäjien ymmärtäminenPalvelutarpeen analyysiPalvelun konseptointi ja toteutusideatPalvelukonseptien testausTulosten  arviointiTulosten viestintä


Hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta arvioidaan projektille asetettujen tavoitteiden pohjalta. Mitattavien tulosten (käyttäjämäärät, aktiiviset ja passiiviset käyttäjät, sisältöjen määrä, kustannussäästöt) lisäksi myös laadullinen palaute käyttäjiltä ja kumppaneilta liittyy kiinteästi tulosten arviointivaiheeseen. On tärkeää arvioida syntyykö hankkeen myötä pysyviä uusia käytäntöjä. Tärkeää on myös tulosten uutuusarvo sekä sovellusmahdollisuudet muualla.

Ihanteellista olisi, jos vaikuttavuutta voitaisiin mitata myös pidemmällä aikavälillä, esim. 1-5 vuoden kuluttua projektin päättymisestä.

Tekemällä ja pilotoimalla oppii onnistumisten lisäksi myös virheistä;  aina vastaan tulee myös täysin ennalta arvaamattomia tuloksia, joiden jakaminen projektiin osallistuvien kesken hyödyttää kaikkia.

 

Case: Stadi.TVStadi.TV ei syntynyt tyhjästä:  Helsinki Host City toimi yhtenä mediakanavana Suomen isännöidessä Euroviisuja vuonna 2007 ja Finnish Mobile TV testasi tv-ohjelmien jakelua mobiililaitteilla vuonna 2006. Näiden kokemusten pohjalta havaittiin tarve ajankohtaiselle ja mahdollisimman paikalliselle medialle, joka toimisi helposti käytettävien ja edullisten jakelukanavien kautta.

Syntyi ajatus uudesta kaupunkimediasta ja nyt Stadi.TV, kaikkien kaupunkilaisten oma kanava, toimii täyttä häkää verkossa ja televisiossa.

>>> Lue lisää Stadi.TV:stä

                                     

Case: Open EuropeansPurjehduksen EM-kilpailuissa kesällä 2011 pilotoitiin älykästä kisapassia. HSL:n kortin monipuolista käyttöä testavassa pilotissa kerättiin palautetta sekä kilpailijoilta että henkilökunnalta käyttäjäkyselyin. Lisäksi havainnoitiin käyttäjiä, ja dokumentoitiin kokemuksia valokuvin ja videoin.
Lopuksi pidettiin ryhmähaastattelut, joissa käytiin läpi pilotin kulkua ja kokemuksia - sekä mietittiin uusia kokeilukohteita.

>>> Lue lisää Open Europeans -projektista