7. Tulosten viestintä

<<< Edellinen                                                                                                          

Suunnittelun lähtökohdatKäyttäjien  ymmärtäminenPalvelutarpeen analyysiPalvelun konseptointi ja toteutusideatPalvelukonseptien testausTulosten  arviointiTulosten  viestintä


Jokaisella hankkeella on tarinansa ja viestinnän rooli on kertoa projektin tulokset, jotta niistä voidaan oppia.  Toisaalta halutaan myös kertoa, miten hanke linkittyy toimintamme kokonaisuuteen ja tavoitteisiin. Viestintää tehdään hankkeen kaikissa vaiheissa. Viestintää tehdään Forum Virium Helsingissä tiiviissä yhteistyössä kaikkien projektiin osallistuvien tahojen kanssa.

Hyviä keinoja tulosten viestintään ovat artikkelit, videot, sekä tapahtumat. Kanavina perinteisten tiedotteiden ja mediayhteistyön lisäksi ovat:
•    sosiaalinen media, verkkosivut, Slideshare
•    uutiskirjeet
•    workshopit, seminaarit ja muut tapahtumat
•    jäsenistölle extranet sekä roadshowt
•    yhteistyökumppaneiden omat viestintäkanavat

Case: 5-vuotisraporttiForum Virium Helsinki kokosi viidestä ensimmäisestä toimintavuodestaan juhlajulkaisun. Tuotoksen pääosaan nostettiin jo toteutettuja tai käynnissä olevia hankkeita, sekä niiden myötä syntyneitä toimivia palveluita helsinkiläisille. Myös jäsenistö ja yhteistyökumppanit pääsivät ääneen.

5-vuotisjulkaisu julkaistiin painettuna ja verkossa.

>>> Lue lisää 5-vuotisjulkaisusta

 

 

 

Case: Helsinki Region InfoshareHRI-hankkeen verkkopalvelu auttaa jo avattujen tietolähteiden löytämisessä. Sivustolta löytyy myös alan ajankohtaisia uutisia ja keskusteluosio, jossa vaihdetaan ajatuksia avoimesta tiedosta sekä kerätään palautetta jo avatuista tietolähteistä. Helsinki Region Infoshare haluaa olla alan aktiivinen toimija ja tiedonvälittäjä. Omien verkkosivujen lisäksi tärkeä viestintäkanava on Facebook.

Hankkeessa avataan Helsingin seutua koskevaa, pääosin tilastotietoa,  joka on vapaasti ja maksutta kaikkien hyödynnettävissä.

>>> Lue lisää Helsinki Region Infosharesta