Forum Virium Helsinki Oy:n hallitus

Forum Virium Helsinki Oy on Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö. Muut Forum Viriumin Helsingin päätöselimet ovat ohjausryhmä ja työvaliokunta.

Hallituksen jäsenet

  • puheenjohtaja: professori Yrjö Neuvo, tutkimusjohtaja, Aalto-yliopisto 
  • elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunki
  • controller Petra Vänskä-Sippel, Helsingin kaupunki
  • sihteeri: toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen, Forum Virium Helsinki