Helsinki Region Infoshare

Forum Virium Helsingissä edistetään kovaa vauhtia julkisen datan avaamista kaikelle kansalle. Helsinki Region Infoshare -hankkeessa tavoitteena on jakaa Helsingin seutua koskevaa tietoa mutkattomasti ja nopeasti kaikille kiinnostuneille. Avattava data on kuntien tuottamaa numeerista ja tilastollista tietoa, joka on aiemmin ollut pääosin vain kuntien johdon ja työntekijöiden käytössä. 

Työn taustalla on ajatus siitä, että julkisin varoin tuotettu julkinen tieto tulisi olla kaikkien käytössä ja vapaasti hyödynnettävissä. Tiedon avaamista on aiemmin kokeiltu joissakin alueen kunnissa, mutta tämä on ollut ennemmin tapauskohtaista kuin laajamittaista ja koordinoitua toimintaa. Helsinki Region Infoshare -hankkeessa avattava tieto liittyy esimerkiksi elinoloihin, talouteen, työllisyyteen ja liikkumiseen. 

Avattu seututieto verkossa 

Hankkeessa rakennetaan verkkopalvelua, jonka avulla avoin tieto on löydettävissä ja hyödynnettävissä. Hankkeessa on edetty käyttäjälähtöisesti, testaamisen ja oppimisen kautta.

Helsink Region Infosharea ryhdyttiin valmistelemaan vuoden 2010 alussa ja varsinainen suunnittelu käynnistyi kesäkuussa 2010. Verkkopalvelun ensimmäinen versio julkaistiin maaliskuussa 2011. Tämän jälkeen on avattu paljon erilaisia tietoaineistoja ja verkkopalvelun kehittämisessä on edetty käyttäjälähtöisesti testaamisen ja oppimisen kautta. Vuonna 2013 toiminnan painopisteenä oli avaamisen käytäntöjen vakiinnuttaminen kunnissa. Vuodesta 2014 alkaen tiedon avaaminen ja verkkopalvelun operointi jatkuvat osana kuntien normaalia toimintaa.

Tietoa tarjotaan niin kuntien hallinnon kuin yritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kansalaisten käyttöön. Tieto on hyödynnettävissä vapaasti ja maksutta. 

Tavoitteena uutta liiketoimintaa 

Hankkeessa kannustetaan sovelluskehittäjiä rakentamaan tiedon pohjalta esimerkiksi uusia web-sovelluksia. Ajatuksena on, että julkisen tiedon avaaminen ja hyödyntäminen synnyttäisi seudulle uusia palveluita ja liiketoimintaa. Hankkeella halutaan edistää myös tutkimusta ja kehitystoimintaa sekä lisätä kansalaisten ymmärrystä ja aktiivisuutta oman alueensa toimintaan liittyen.

Helsingin kaupungin tietokeskuksen koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Forum Virium Helsinki sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Forum Virium Helsingin vastuulla on erityisesti hankkeen projektisuunnittelu, osaprojektien käynnistäminen ja koordinointi. 

Vuoden 2014 alusta HRI jatkuu osana Helsingin kaupungin päivittäisiä toimintoja.

Projektin kotisivu: www.hri.fi
Facebook-sivu: www.facebook.com/helsinkiregioninfoshare

Lisätietoja
Projektipäällikkö Ville Meloni
Forum Virium Helsinki
puh. +358 400 260 000,  
ville.meloni(at)forumvirium.fi

Projektipäällikkö Tanja Lahti
Helsingin kaupungin tietokeskus
Puh. +358 9 310 78069
Sähköposti: tanja.lahti(at)hel.fi

Helsinki Region Infoshare