SAWE - Situated activities in working environments

Tietotyö ei katso paikkaa – kannettavilla työkaluilla töitä voi tehdä toimiston ja kodin lisäksi julkisissa tiloissa ja kulkuneuvoissa. SAWE (Situated Activities in Working Environments) oli tutkimusprojekti, jossa tarkasteltiin työympäristöjä käyttäjälähtöisesti. Tavoitteena oli kehittää työympäristöihin uusia, asiakaslähtöisiä liiketoimintakonsepteja, jotka vastaavat muuttuvan tietotyön haasteisiin sekä tukevat tuottavaa ja miellyttävää työskentelyä erilaisissa ympäristöissä.

Projekti alkoi joulukuussa 2006 ja päättyi elokuun lopussa 2009. Se oli suunnattu työympäristöjen suunnittelijoille, rakennuttajille, rakennustöiden tilaajille ja työnantajille. 

SAWE-projektia veti Taideteollisen korkeakoulun Future Home -instituutti. Tutkimus- ja yhteistyökumppaneina olivat Teknillisen korkeakoulun Human Capital Leadership -yksikkö ja Massachusetts Institute of Technology, MIT. Yrityskumppaneina hankkeessa olivat Workspace Oy ja Kaakkois-Suomen verovirasto, Arkkitehdit Tommila Oy, Forum Virium Helsinki, Arvo Piiroinen Oy, NCC Property Development Oy, Elisa Oyj, Jykes Kiinteistöt Oy ja ISS Proko Oy. 

Perusta Forum Virium Centerin suunnitteluun 

Tutkimuksen mukaan tietotyötä tehdään kolmenlaisissa paikoissa: toimistossa ja sen lähiympäristössä, yksityisissä tiloissa ja paikoissa niiden ulkopuolella. Asiakkaiden ja sidosryhmien tilat, kulkureittien varrelle osuvat julkiset tilat sekä kulkuneuvot ovat sopivia paikkoja työnteolle siinä missä toimistokin. Kolmannen tyypin työskentely-ympäristöjä pyritään sisällyttämään Forum Virium Centerin suunnitelmiin. 

Forum Virium Center rakennetaan Keski-Pasilaan. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös Keski-Pasilan alueen kehitystyössä yleisesti. Tutkimuksessa hyödynnettiin laadullisia käyttäjätutkimuksen ja käyttäjäkeskeisen tuotekonseptoinnin menetelmiä. 

Lisätietoja
Kehitysjohtaja Pekka Koponen, 
puh. +358 40  5017114, 
pekka.koponen(at)forumvirium.fi 

LiiteKoko
Projektiesite pdf-muodossa1.56 MT
SAWE