Terveellinen kaupunginosa -ohjelma

Asukkaiden hyvinvointi sai Helsingin Herttoniemen alueella erityishuomiota osakseen. Terveellinen kaupunginosa -ohjelma toi uusia, innovatiivisia palveluja ja työkaluja alueella asuvien ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Terveellinen kaupunginosa -ohjelma antoi Herttoniemen alueen asukkaille uusia eväitä terveydestä huolehtimiseen. Tarkoituksena oli, että asukkaat motivoituvat ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.

Vuosille 2008 – 2011 ajoittuva ohjelma kattoi Länsi-Herttoniemen, Herttoniemenrannan, Roihuvuoren ja Tammisalon alueet. Ohjelma koostui useista osaprojekteista.

Tavoitteena lisätä laajasti hyvinvointia

Ohjelman tavoitteena pitkällä aikavälillä oli vähentää sairauksia eri ikäryhmissä ja saada asukkaat tuntemaan itsensä aiempaa terveämmiksi. Lisäksi pyrittiin tasoittamaan terveyseroja eri asukasryhmien välillä ja pysäyttämään terveydenhuollon kustannusten kasvu.

Lyhyellä aikavälillä haluttiin parantaa asukkaiden liikunta- ja ravitsemustottumuksia sekä vähentää heidän riskikäyttäytymistään. Lisäksi pyrittiin lisäämään asukkaiden yhteisöllisyyden tunnetta ja luottamusta omaan ympäristöön.

Julkinen sektori, yritykset ja järjestöt yhteistyössä

Terveellinen kaupunginosa oli yksityisen ja julkisen sektorin sekä järjestöjen yhteistyöohjelma. Sitä johti Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin kaupungin puolelta ohjelmassa olivat mukana erityisesti liikunta-, opetus- ja sosiaalivirasto, vaikka muutkin kaupungin hallintokunnat kyllä osallistuivat kehitystyöhön.

Forum Virium Helsinki vastasi sähköisten palvelujen kehittämisestä ja yritysten tuomisesta mukaan ohjelmaan. Mukana olivat Logica, Medixine, Nokia, Palmia, Tieto ja VTT. Lisäksi ohjelmaan osallistui Terveyden edistämisen keskuksen kautta useita järjestöjä.

www.terveellinenkaupunginosa.fi 

Lisätietoa
Projektipäällikkö Minna Torppa,
puh. +358 40 556 2125,
minna.torppa(at)forumvirium.fi 

LiiteKoko
Projektiesite (pdf-muodossa)966.59 Kt
Terveyspysäkki, Terveellinen kaupunginosa, Idealinko