Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut

Miten koulujen yhteisöllisyyttä vahvistetaan? Entä miten saadaan oppilaat entistä tiiviimmin mukaan koulujen toiminnan kehittämiseen? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hankkeessa.

Vuosina 2012-2014 toteutettavan projektin päämääränä on kehittää yhdessä koulun, oppilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa entistä yhteisöllisempiä kouluja, joissa oppilailla on aito mahdollisuus vaikuttaa koulunsa toimintaan. Kehitystyötä kouluissa tehdään ketterästi kokeillen.

Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hanke koostuu Helsingin, Turun ja Lappeenrannan osaprojekteista. Kaikki kolme kaupunkia toteuttavat omat pilottiprojektinsa, joissa kehitetään muun muassa osallisuuteen kannustavia digitaalisia palveluja.
 
Helsingissä viisi toimintamallia
 
Helsingissä kehitystyön tuloksena on syntynyt viisi toimintamallia. PopUp-koulun ideana on rohkaista yhteisölliseen oppimiseen. Lasten tilastollinen vuosikirja nivoo yhteen tutkivan oppimisen, medialukutaidon, avoimen tiedon ja oppilaiden hyvinvoinnin. iNNOSTU!-toiminta tähtää koulujen digiosaamisen tukemiseen. 
 
Mediatiimitoiminta kehittää mediaan kytkeytyvää oppilaiden osallisuustoimintaa. Yhteisöllisen kehittämisen malli vahvistaa oppilaiden roolia koulun toiminnan kehittämisessä unelmoinnin ja ketterien kokeilujen kautta.
 
Lappeenrannassa ja Turussa mediakokeiluja
 
Komeetta on Saimaan mediakeskuksen Koulu, media ja osallisuus -osahanke ja sen tavoitteena on kehittää oppilaiden vaikuttamista tukeva mediaympäristö. Oppilaiden osallistamisen ja mediakasvatuksen lisäksi projektissa luotava mediaympäristö toimii viestintäkanavana kotien ja järjestöjen suuntaan.
 
Turussa lapsia ja nuoria rohkaistaan tekemään erilaisia mediakokeiluja muun muassa mediatiimitoiminnan kautta. Viestintäasema Tuubin kautta koulut viestivät toiminnastaan sekä toisille oppilaitoksille että ympäröiville yhteisöille. Turussa kokeillaan myös peliohjelmointia.
 
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR on rahoittanut hankkeita mukana olevien kaupunkien lisäksi. Hankekokonaisuutta koordinoi Forum Virium Helsinki. 
 
Lisätietoja
 
Minna Torppa
Forum Virium Helsinki
Puh. 040 556 2125
minna.torppa(at)forumvirium.fi
 
Teemu Ruohonen
Helsingin kaupungin opetusvirasto, Mediakeskus
Puh. 040 162 5785
teemu.ruohonen(at)edu.hel.fi
 
Timo Kainulainen
Saimaan mediakeskus
Puh. 050 593 9456
timo.kainulainen(at)lappeenranta.fi  
 
Salla Sissonen
TOP-keskus, Turku
Puh. 040 6795057
salla.sissonen(at)turku.fi
 
 

Projektipäällikkö Minna Torppa
Puh. 040 556 2125
minna.torppa (at) forumvirium.fi

YKÄ, Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut