Yhteisöllisyyttä kouluun

Miten koulujen yhteisöllisyyttä vahvistetaan? Entä miten saadaan oppilaat entistä tiiviimmin mukaan koulujen toiminnan kehittämiseen? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hankkeessa.

Vuosina 2012-2014 toteutetun projektin päämääränä on kehittää yhdessä koulun, oppilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa entistä yhteisöllisempiä kouluja, joissa oppilailla on aito mahdollisuus vaikuttaa koulunsa toimintaan. Kehitystyötä kouluissa tehdään ketterästi kokeillen.

Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hanke koostuu Helsingin, Turun ja Lappeenrannan osaprojekteista. Kaikki kolme kaupunkia toteuttavat omat pilottiprojektinsa, joissa kehitetään muun muassa osallisuuteen kannustavia digitaalisia palveluja.
 
Helsingissä viisi toimintamallia
 
Helsingissä kehitystyön tuloksena syntyi viisi toimintamallia. PopUp-koulun ideana oli rohkaista yhteisölliseen oppimiseen. Lasten tilastollinen vuosikirja nivoi yhteen tutkivan oppimisen, medialukutaidon, avoimen tiedon ja oppilaiden hyvinvoinnin. iNNOSTU!-toiminta tähtäsi koulujen digiosaamisen tukemiseen. 
 
Mediatiimitoiminta kehitti mediaan kytkeytyvää oppilaiden osallisuustoimintaa. Yhteisöllisen kehittämisen malli vahvisti oppilaiden roolia koulun toiminnan kehittämisessä unelmoinnin ja ketterien kokeilujen kautta.
 
Lappeenrannassa ja Turussa mediakokeiluja
 
Komeetta oli Saimaan mediakeskuksen Koulu, media ja osallisuus -osahanke ja sen tavoitteena oli kehittää oppilaiden vaikuttamista tukeva mediaympäristö. Oppilaiden osallistamisen ja mediakasvatuksen lisäksi mediaympäristö toimi viestintäkanavana kotien ja järjestöjen suuntaan.
 
Turussa lapsia ja nuoria rohkaistiin tekemään erilaisia mediakokeiluja muun muassa mediatiimitoiminnan kautta. Viestintäasema Tuubin kautta koulut viestivät toiminnastaan sekä toisille oppilaitoksille että ympäröiville yhteisöille. Turussa kokeiltiin myös peliohjelmointia.
 
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR on rahoittanut suurimman osan hankkeista. Lisäksi rahoitusta ovat myöntäneet mukana olevat kaupungit. Hankkeessa olivat mukana mediakeskus Helsingin kaupungin opetusvirastosta, Saimaan mediakeskus Lappeenrannasta ja TOP-keskus Turusta. Hankekokonaisuutta koordinoi Forum Virium Helsinki. 
 

 

Projektipäällikkö Minna Torppa
Puh. 040 556 2125
minna.torppa (at) forumvirium.fi

YKÄ-hanke, YKÄ, Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut