Innovaatioyhteisöt

Forum Virium Helsingin Innovaatioyhteisöt -hankealueella kehitetään ja testataan käyttäjälähtöisiä innovaatioprosesseja, -menetelmiä ja -työkaluja, jotka tukevat Forum Virium Helsingin muita hankealueita.  Yritysten, julkissektorin ja tutkimustahojen edustajat sekä kaupunkilaiset kohtaavat innovaatioyhteisöissä.