Helsinki Living Lab

Uusien palvelujen ja tuotteiden ideoiminen sekä vanhojen kehittäminen aiempaa paremmiksi on välttämättömyys yrityksille ja julkiselle sektorille. Living Lab vastaa tarpeeseen nostamalla aidot käyttäjät päärooliin. Heidän antamaansa palautetta hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Forum Virium Helsinki on marraskuussa 2007 lanseeratun Helsinki Living Lab -yhteistyöverkoston jäsen. Verkostossa mukana olevat toimijat kehittävät tuotteita ja palveluita sekä uusia innovaatioita yhdessä aitojen käyttäjien kanssa, aidoissa kaupunkiympäristöissä ja käyttötilanteissa. Toiminnan tavoitteena on saada aikaan uutta liiketoimintaa.

Yhteistyö tiivistyy

Helsinki Living Lab -verkoston jäsenet tiivistivät yhteistyötään vuonna 2009. Verkoston toiminnan tiivistämistä koordinoi Forum Virium Helsinki, joka on mukana myös verkoston ohjausryhmässä. Jäseniä ovat Art and Design City Helsinki Oy, Active Life Village, Greater Helsinki Promotion ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

Tarjoaman määrittely ja laatukriteerien luonti

Yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on verkoston toimintamallin selkiinnyttäminen ja täsmentäminen. Jotta kaupallisesti uskottavaa Living Lab -toimintaa voitaisiin synnyttää, Helsinki Living Labin tarjoamat tuotteet, palvelut ja prosessit täytyy määritellä ja tuotteistaa. Verkoston toiminnalle luodaan myös laatukriteerit.  

www.helsinkilivinglab.fi


Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen
puh. +358 50 593 3441
jarmo.eskelinen(a)forumvirium.fi