UDOI Booster

Forum Virium Helsinki vauhdittaa käyttäjälähtöistä avointa innovaatiota UDOI Booster eli User Driven Open Innovation -projektissa. Palvelujen kehittämisessä nivotaan suunnittelua ja käyttöä ensimmäistä kertaa näin laajasti yhteen. 

UDOI Booster on osa Flexible Services -ohjelmaa, jota rahoittaa Tekes ja koordinoi Tieto- ja viestintäteollisuus Tivit Oy. Flexible Services on uusia palveluekosysteemejä kehittävä strateginen tutkimusohjelma, johon osallistuvat yhteistyössä alan tärkeimmät yritykset, tutkimuslaitokset ja julkiset toimijat. Sen tavoitteena on kehittää modulaarinen digitaalisten palveluiden infrastruktuuri sekä ottaa käyttöön uusia infrastruktuuriin liittyviä toiminnallisuuksia ja työkaluja. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on myös luoda palveluverkosto (Web of Services), joka perustuu uudentyyppiseen osallistujien yhteistyöhön.

Yksittäiset palvelut osa laajempaa ekosysteemiä 

UDOI Booster -tutkimusalueella toteutetaan käyttäjälähtöistä avointa innovaatiota käytännössä. Yksittäisiä palveluja kehitetään palveluiden ekosysteemin osina siten, että suunnitteluun osallistuvat niin tekniikoiden kehittäjät, palveluiden ja sisältöjen tarjoajat kuin käyttäjäyhteisötkin. Palveluiden kehittämisen ekosysteeminen näkökulma on tutkimusmaailmassa uusi. 

Ei ole olemassa muita toimintoja, joissa suunnittelua ja käyttöä nivotaan yhteen näin laajasti. UDOI Booster kehittää myös uusia käyttäjälähtöisen avoimen innovaation metodeja ja kokeilee niitä käytännössä ohjelman omassa työskentelyssä.

Projekti alkoi kesäkuun alussa 2008 ja päättyi toukokuun 2010 lopussa. Projektipartnerit ovat Elisa, Forum Virium Helsinki, Helsinki Institute for Information Technology HIIT, Idean, Medineuvo, Nokia, Aalto-yliopiston Center for Knowledge and Innovation Research CKIR, Laurea-ammattikorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu, VTT, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu. 

Udoi Booster -projektin loppuseminaari järjestettiin 20.5.2010 Tampereella. Tilaisuuden ohjelma ja presentaatiot löytyvät täältä.

www.flexibleservices.fi
www.tivit.fi

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen,
puh. +358 50 593 3441,
jarmo.eskelinen(a)forumvirium.fi

LiiteKoko
Projektiesite pdf-muodossa957.16 Kt
UDOI Booster, Helsinki Living Lab