Moniaistinen matkailun markkinointiviestintä

Osa ihmisen aistivalikoimasta jää täysin huomiotta markkinointia suunniteltaessa. Tässä projektissa selvitetään, miten uusien aistiärsykkeiden ja tekniikan yhdistelmää hyödynnetään nykyistä monipuolisemmin matkailualan markkinoinnissa. 

Moniaistinen matkailun markkinointiviestintä on Tekesin rahoittama tutkimusprojekti. Se alkoi joulukuussa 2009, ja kohderyhmänä ovat Helsinki-Vantaan lentoaseman aasialaiset läpikulkumatkaajat. Projektin tarkoituksena on selvittää, miten aistien monipuolista stimulointia voidaan käyttää hyväksi matkailun markkinointiviestinnässä. Aihetta tarkastellaan myös mukana olevien yritysten näkökulmasta. Ydinkysymys liittyy eri mediakanavien välisen teknologian käyttöön ja käyttömahdollisuuksiin. 

Projektissa tähdätään moniaististen markkinointikampanjoiden suunnitteluun, toteutukseen ja analyysiin valittujen yritysten osalta. Tavoitteena on tuottaa uusia matkailun markkinointikanavia pääkaupunkiseudulle.  

Pömpelistä virikkeitä aisteille 

Projektin yhtenä pilottina on joulukuussa 2009 Helsinki-Vantaan lentoasemalla avattu Pömpeli. Tilan sydämessä on kosketusnäyttö, tietokone, tuoksugeneraattori, kylmää ja kuumaa ilmaa puhaltava ilmastointilaite sekä matkailuun liittyvää aineistoa ja designia. 

Pömpeli on paitsi fyysinen, myös virtuaalinen ja sosiaalinen tila. Tavoitteena on, että käyttäjä kokee sen aidoksi, esteettiseksi ja yhteisölliseksi elämykseksi. Kun tilaa kehitetään edelleen, tutkitaan teknologian yhdistämis- ja soveltamismahdollisuuksia sekä kerätään vaikutteita hyvistä kokemuksista muun muassa kuluttaja- ja bränditutkimuksesta, museomaailmasta ja hyvinvointiteollisuudesta. Käyttäjien kokemuksista kerätään tietoa kansatieteellisin menetelmin. 

Projektin koordinoinnista vastaa Laurea-ammattikorkeakoulu, Forum Virium Helsinki vastaa projektin osakonseptoinnista. Yhteistyökumppanit ovat Finavia, Greater Helsinki Promotion, Culminatum Innovation, Matkailun edistämiskeskus sekä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit. 

www.pompeli.net

Sivun kuva: Marja Helander/Visit Helsinki

Lisätietoja
Vastaava tuottaja Helena Johansson (os. Hyvärinen),
puh. +358 44 587 2077,
helena.johansson(at)forumvirium.fi

LiiteKoko
Projektiesite pdf-muodossa799.39 Kt
Moniaistinen matkailun markkinointiviestintä