Social Video

Yhteisöllinen media on nostanut palvelujen käyttäjät tärkeiksi sisällöntuottajiksi ammattilaisten rinnalle. Social Video -projektissa tutkitaan, mitä vaatimuksia käyttäjillä on yhteisöissä julkaistuille videoille. 

Yhteisöllisessä mediassa julkaistuja videoita tuotetaan tulevaisuudessa uusilla, vuorovaikutukseen perustuvilla tavoilla. Tämä muuttaa perinteisiä videotuotannon rooleja. Kuluttajista tulee tärkeitä sisällöntuottajia, toisaalta alan ammattilaisille avautuu uudenlaisia tehtäviä ja yrityksille uutta liiketoimintaa. 

Yhteisöllisissä palveluissa yksittäiset kansalaiset ja yhteisöt pystyvät julkaisemaan nopeasti hyvälaatuista nettivideosisältöä joko itse, yhdessä muiden kanssa tai ammattilaisten avustamina. 

Stadi.TV osa projektia 

Social Video -projektissa tutkitaan, minkälaisia vaatimuksia käyttäjillä ja muilla asianosaisilla on yhteisöllisille videoille. Tutkimuksen kohteena ovat myös menetelmät, joilla valitaan, suodatetaan ja kerätään eri lähteistä löytyvää tietoa, jota voidaan käyttää eri tavoin yhteisöllisiä videoita tuotettaessa. 

Tutkimus perustuu uusimpiin journalistisiin menetelmiin, joilla selvitetään käyttäjien asenteita yhteisöllisen videon käyttöä ja sisällön tuottamistapoja kohtaan. Projektissa käytetään avoimiin innovointiprosesseihin perustuvia työkaluja ja menetelmiä. 

Social video käynnistyy vuoden 2009 lopulla ja se toteutetaan vuoden 2010 aikana. Vuonna 2010 Forum Virium Helsingissä alkava kolmivuotinen Stadi.TV on osa Social Video -projektia. 

Social Videossa Forum Virium Helsingin yhteistyökumppaneina ovat muiden muassa VTT, Arcada ammattikorkeakoulu, Helsinki Institute of Information Technology HIIT, Sofia Digital, Lingsoft, TVkaista, Teosto, Sanoma Television, Nokia, Elisa, Digita ja Vincit. 

www.flexibleservices.fi

Lisätietoja
Vastaava tuottaja Helena Johansson (os. Hyvärinen),
puh. +358 44 587 2077,
helena.johansson(at)forumvirium.fi

LiiteKoko
Projektiesite pdf-muodossa589.78 Kt
Social Video