Stadi.TV - kaupunkilaiselta kaupunkilaiselle

Stadi.TV on avoin ja yhteisöllinen mediakanava, johon Helsingin seudun asukkaat voivat tuottaa omia sisältöjään. Stadi.TV yhdistää ennakkoluulottomasti ammattilaisten ja amatöörien tuottamaa ohjelmaa. Kaupunkilaisten kuvaamien videoiden rinnalla kanavalla näytetään oman toimituksen ja yhteistyökumppaneiden tekemiä ohjelmia. Stadi.TV:n arvoja ovat avoimuus, omaehtoisuus ja kansalaisdemokratia.

Stadi.TV on monikanavainen media – sitä voi verkon (www.stadi.tv) ja mobiililaitteiden lisäksi seurata pääkaupunkiseudulla televisiosta DNA Welhon kaapeliverkossa. Stadi.TV toimii urbaanissa mediaympäristössä hyödyntäen kaupungin erilaisia viestintäpintoja.
 
Stadi.TV:n oma tuotantotiimi tekee juttuja paikallisesti kiinnostavista aiheista. Toimitus tekee kanavalle useita sarjoja ja ajankohtaisohjelmia, joiden aihepiirit koskettavat kaupunkilaisia laidasta laitaan. Toimitus pyrkii reagoimaan katsojien toiveisiin ja voi hyödyntää jutuissaan myös käyttäjiltä tullutta materiaalia.

Kaupunkilaisten oma kanava

Stadi.TV on kanava kaupunkilaisilta kaupunkilaisille. Ohjelmat syntyvät kaupunkilaisten kiinnostuksesta ympäröivään elinpiiriinsä. Yhdistävä teema on stadilaisuus – tavoitteena on, että Stadi.TV:ssä löydetään hyvin toimiva tasapaino erilaisten tahojen tuottamille mediasisällöille ja annetaan kaupunkilaisille mahdollisuus tuoda oma äänensä esiin.
 
Työpajat ovat tärkeä osa projektia. Stadi.TV haluaa rohkaista ja houkutella erityisesti Helsingin erilaisia yhteisöjä, tapahtumien tuottajia ja kaupunkia hyödyntämään Stadi.TV:tä viestinnässään ja markkinoinnissaan. Kiinnostuneet voivat joko ladata videon suoraan verkkosivuille tai osallistua ensin mediatyöpajaan, jossa opastetaan alkuun sisällön tekemisessä. Stadi.TV haluaa edistää audio-visuaalisen alan ruohonjuuritason kulttuuria olemaan rohkeampi ja aktiivisempi.
 
Käyttäjien omat ohjelmat tekevät Stadi.TV:stä koko kaupungin kanavan!
 
Stadi.TV:n taustalla ovat Forum Virium Helsinki, mediakulttuuriyhdistys m-cult ja Helsingin kaupunki. Forum Virium Helsinki toimii palvelun vastaavana tuottajana.
 
Stadi.TV on Helsingin seudun yhteisöllinen paikallistelevisio. Kaupunkilaiset yhdessä tekevät siitä oman näköisensä – kanavan meille kaikille.
 

www.facebook.com/staditv

www.youtube.com/user/staditv

Lisätietoja
Vastaava tuottaja, hankealuejohtaja Mia Marttiini
puh. +358 44 588 1717
mia.marttiini(at)forumvirium.fi

LiiteKoko
Projektiesite pdf-muodossa323.24 Kt
Stadi.TV, one baltic sea region, Median uudet muodot, Media Master Plan, d-cent