Median uudet muodot

Forum Virium Helsingin Median uudet muodot -hankealue yhdistää sisältöjä, liiketoimintaa ja teknologiaa sekä tuottaa uudenlaisia monikanavaisia palveluita. Uusien mediapalveluiden käyttäjät sekä tuottavat että kuluttavat digitaalisia palveluja.

Hankealueen projekteissa etsitään tapoja tuottaa uudenlaisia sosiaalisia mediapalveluja käyttäjien ehdoilla ja käyttäjälähtöisesti. Palvelujen muodot ja sisällöt uudistuvat, jolloin myös uusien mediapalvelujen liiketoimintatavat ja ansaintalogiikat ovat uusien haasteiden edessä.

Hankealueella toteutetaan ketteriä pilotteja ja kokeiluja, joissa mediapalveluiden käyttäjät otetaan alusta alkaen mukaan palveluiden kehittämistyöhön. Kaikki palveluiden aineistot ja teknologiat ovat mahdollisimman vapaasti kaikkien osapuolien käytössä.