One Baltic Sea Region - yhdistää Itämeren alueen voimavarat

One Baltic Sea Region –hanke tähtää Itämeren alueen identiteettien ja imagojen yhteiseen vahvistamiseen. Tavoitteena on lisätä Itämeren alueen kilpailukykyä markkinoimalla sitä yhtenä suurena kokonaisuutena. Itämeren alueen brändin kirkastaminen on ajankohtainen haaste, johon One BSR –hanke pyrkii omalta osaltaan vastaamaan.

One BSR –hanke on uniikki yritys tuoda yhteen Itämeren alueen kulttuurit ja lisätä alueen asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hankkeen viestinnän kohteena ovat alueen kansalaiset, jotka harvoin tiedostavat olevansa osa laajempaa Itämeren aluetta ja sen identiteettiä. Tavoitteena on herätellä Itämeren alueeseen liittyvää paikallistunnetta ja siten yhdistää voimavarat sijoittajien, matkailijoiden ja osaajien houkuttelemiseksi alueelle.
 
Itämeren alueen vahvuudet 
 
One BSR –hankkeen tavoitteena on laajentaa Itämeren alueen kilpailukykyä hyödyntämällä koko alueen moninaisia vahvuuksia. Sisämarkkina-alue on otettava tehokkaasti käyttöön, sillä lisääntynyt vuorovaikutus on koko alueen etu – mitä yhdellä maalla ei ole tarjota, voi löytyä naapurista!
 
Projektin kohderyhmänä ovat Itämeren alueen asukkaiden lisäksi ulkomaiset matkailijat, sijoittajat ja osaajat. Lisäksi One BSR –hanke tavoittelee poliittisten päättäjien ja vaikuttajien huomiota, sekä pyrkii herättämään yritysten ja palvelujen omistajissa kiinnostusta. Konseptille on tärkeää sen monistettavuus – hankkeen tuotekehittely on oltava helposti siirrettävissä. 
Kyse on toinen toistaan täydentävästä osaamisesta, palveluista ja kokemuksista. 
 
One BSR –hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja vahvistaa kokemusta yhteisestä Itämeren alueesta. Alueella on valtavasti kulttuurista, historiallista, sosiaalista, kaupallista, poliittista ja viestinnällistä vuorovaikusta – nämä kaikki ulottuvuudet One BSR haluaa valjastaa hyödykseen.
 
One BSR –hanke kytkeytyy Euroopan Unionin Itämeri-strategiaan, joka ohjaa koko alueen kehitystä. Strategiassa alueidentiteetin rakentaminen on keskeisessä osassa, ja tässä työssä One BSR pyrkii olemaan osallisena. Hanke voidaan nähdä keskeisenä välineenä koko strategian edistämisessä. One BSR –hankkeelle erityistä on sen ruohonjuuritason näkökulma. Itämeren alueelle on jo kauan kiivaasti etsitty yhteistä nimittäjää, mutta nyt on opittu, että erilaisuus voi olla yhteinen nimittäjä.
 
One Baltic Sea Region –hanke lisää Itämeren alueen kilpailukykyä ja vahvistaa alueen imagoa ja identiteettiä. Yhteistyö, vastuullisuus ja avoin dialogi kirkastavat Itämeren alueen brändin.
 

Lisätietoja:
Vastaaja tuottaja, hankealuejohtaja Mia Marttiini
puh. + 358 44 588 1717
mia.marttiini(at)forumvirium.fi

LiiteKoko
Projektikortti pdf-muodossa433.46 Kt
one BSR, one baltic sea region, d-cent, Median uudet muodot, Stadi.TV