Jäsen- ja yhteisöpalvelut

Forum Virium Helsinki tuottaa erilaisia tapahtumia vuosittain osana yhteisöpalvelujaan. Tapahtumien tavoitteena on ideoiden ja ihmisten törmäyttäminen sekä uusien yrityssuhteiden luominen. Forum Virium Helsinki kokeilee myös uudenlaisia tapahtumamuotoja.

Tapahtumat

Teemaseminaareissa nostetaan esiin erityisesti Forum Virium Helsingin toimintaan liittyviä, jäsenistöä kiinnostavia ajankohtaisia aiheita. Seminaarien teemoina ovat olleet esimerkiksi avoin tieto, palvelumuotoilu, sosiaalinen media ja käyttäjälähtöisyys palvelukehityksessä. Teemaseminaarien painopiste on jatkossa tiiviissä, keskustelevissa muutaman tunnin tilaisuuksissa, joihin mahtuu noin 70 vierasta jäsenistöstä ja yhteistyöverkostosta.

Forum Virium Helsinki on aiemmin järjestänyt myös laajempia vuosiseminaareja ja yhteistapahtumia sekä kotimaisten, että kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuonna 2010 koordinoimme Connected Smart Cities -konferenssia yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Vuosina 2007–2009 toteutettiin Living Lab Innovation -seminaarisarja yhteistyössä Greater Helsinki Promotionin, Helsinki Living Labin sekä useiden muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Forum Virium Helsinki on myös ollut mukana tuottamassa ulkomailla järjestettyjä tapahtumia, esimerkiksi Helsingin Metropolialueen Innovaatiopäiviä Shanghain maailmannäyttelyssä 2010.
 
Myös kapeampia teemaseminaareja järjestetään yhteistyössä jäsenten tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilaisuudet ovat pääsääntöisesti kaikille avoimia ja Forum Virium Helsingin jäsenille maksuttomia tapahtumia.

Jos organisaatiosi on kiinnostunut tapahtuma- tai viestintäyhteistyöstä Forum Virium Helsingin kanssa, ota yhteyttä viestintä- ja kehitysjohtaja Pauliina Smedsiin: pauliina.smeds(at)forumvirium.fi

Jäänmurtaja

Jäänmurtaja on Helsingin kaupungin ja Forum Virium Helsingin yhteinen illallistilaisuus, johon kutsutaan vuosittain vaihtuvaan teemaan liittyen noin 50 vierasta Forum Virium Helsingin jäsenistöstä ja yhteistyöverkostosta. Teemoina on ollut mm. kaupungin yhteistyö kehittäjäyhteisön kanssa, tulevaisuuden kotihoito, yhteisöllisyys ja hyvinvointi, avoin tieto, kaupunki innovaatioiden vauhdittajana sekä digitaalisten palvelujen kehitys. Tilaisuutta isännöivät Helsingin kaupungin ylipormestari Jussi Pajunen ja Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen.

Teemaryhmien tapaamiset

Forum Virium Helsingin hanke- ja teema-alueiden tiimoilta järjestetään kehittäjäryhmätapaamisia. Aktiivisena on toiminut mm. avoimen tiedon työryhmä, jossa teemana on ollut julkisen tiedon avaamisen edistäminen. Työryhmässä on ollut osallistujia mm. Elisasta, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Sitrasta, Logicasta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Helsingin kaupungista sekä Forum Virium Helsingistä. Kokouksissa on lisäksi ollut asiantuntijapuheenvuoroja ryhmän ulkopuolisilta vierailta, kuten Maanmittauslaitokselta ja Tilastokeskuksesta.

Helsinki Loves Developers -kehittäjätapaamiset

Säännölliset Helsinki Loves Developers-tilaisuudet tarjoavat kehittäjille ajankohtaista tietoa Helsingin kaupungin avoimesta tiedosta ja avoimista rajapinnoista. Lue lisää.

Seminaarien lisäksi Forum Virium Helsinki tarjoaa jäsenyrityksilleen roadshow-vierailuja sekä laajemmalle verkostolleen teemoiltaan vaihtuvia workshop- ja verkostoitumistilaisuuksia. Toimintaan kuuluu myös kansainvälisten asiantuntijoiden esittely jäsenyrityksille sekä työryhmätapaamisten järjestäminen.

Tutustu tulossa oleviin tapahtumiimme: http://www.forumvirium.fi/tulevat-tapahtumat

Lisätietoja
Viestintä- ja kehitysjohtaja Pauliina Smeds,
puh. +358 40 717 3269,
pauliina.smeds(at)forumvirium.fi

Jäsenyritykset, Jäsen- ja yhteisöpalvelut