Hakeminen ja valinta

Tervetuloa hakemaan Kasvuvalmennukseen 2014

Valinta Kasvuvalmennukseen tapahtuu kaksivaiheisesti verkkohakemuksen ja sitä mahdollisesti seuraavan haastattelun perusteella:

1. ESIVALINTA HAKEMUSTEN PERUSTEELLA

a) tarkistamme kelpoisuuden
- pk-yrityksen kriteerien* täyttyminen
- luotto- ja yritysrekisteritiedot
- yrityksen kotipaikka Helsinki
- yrityksellä ei saa olla verovelkaa
- tuki on de minimis-tukea**
- yritys ei saa parhaillaan vastaavaa tukea tai ole hyväksytty tai ole saanut aikaisemmin Tekesin Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen piiriin (1. ja 2. vaihe) tai Vigo-ohjelmaan

b) arviointiperusteet
- yrityksen innovatiivisuus ja kasvupotentiaali
- tarjoaman (tuotteet/palvelut) kansainvälinen kysyntä ja kilpailukyky sekä skaalautuvuus
- yrityksen kasvukyky- ja tahto, erityisesti avaintiimin osalta (liitettävä vähintään kahden avainhenkiön cv:t)
- yrityksen merkitys Helsingin elinkeinoelämälle
- tasavahvojen hakijoiden kohdalla etusijalla ovat helsinkiläisyritykset
- valmennuksen tarve ja soveltuvuus yrityksen kehitystarpeisiin
- yritys voi toimia millä tahansa toimialalla

2. HAASTATTELUT

- haastatteluilla täydennämme hakemuksessa annettuja tietoja ja annamme luottamuksellista palautetta erityisesti yrityksen kehittämistarpeista
- tapaamme mielellämme toimitusjohtajan lisäksi myös yrityksen muita avainhenkilöitä, koska tiimi on kasvulle tärkeä
- tapaamisen kesto on noin kaksi tuntia ja se pidetään yrityksen tiloissa
- haastatteluissa käytetään apuna asiantuntijoita

Lisäksi Kasvuvalmennukseen hakevien yritysten tulee toimittaa ajantasainen verovelkatodistus (enintään 2 kk vanha). Käsittelemme annettuja tietoja luottamuksellisesti.

Julkistamme valitut yritykset verkkosivuillamme ja viestimme valinnoista mm. uutiskirjeissämme.

3. HAKUAJAT

Vuonna 2014 on neljä hakukierrosta, joiden haut ovat avoinna 2.2., 2.3., 30.3. ja 4.5. asti.

4. HAKULOMAKE

Hakulomakkeeseen pääset tästä:
 http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1117988&chk=ENWUHWRM

Huom. Lomake on sen toimivuuden varmistamiseksi jaettu useammalle sivulle,  koska siinä on runsaasti liitteitä ja pakollisia kenttiä. Voit tutustua etukäteen kaikkiin kysymyksiin sivun lopusta löytyvästä pdf:stä.


Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Kaisa Sibelius
040 570 1317
kaisa.sibelius(at)forumvirium.fi


*) Pk-yrityksen määritelmä (EU):
Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) määritellään yrityksiksi, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa ja jotka täyttävät alla määritellyn perusteen riippumattomuudesta. Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää.

**) De minimis:
Yhdelle yritykselle myönnettävän vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saa olla yli 200 000 euroa
minkään kolmen verovuoden jakson aikana.Laskennassa huomioidaan kaikki eri viranomaisilta (esimerkiksi kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, esim. Finnvera Oyj, TE-keskukset ja Tekes) saatu tuki, jonka viranomainen on myöntänyt de minimis -ehtoisena.LiiteKoko
hakemuslomake_2014_tutustuttavaksi.pdf309.63 Kt