SILVER - Uusia malleja julkisiin hankintoihin

Esikaupallisten julkisten hankintojen hyödyntämistä kokeillaan ensimmäistä kertaa Suomessa. Käytännössä testataan sitä, miten julkinen sektori voi uudistaa palvelujaan hankkimalla tuotekehitystyötä ja innovatiivisia ratkaisuja markkinoilta.

SILVER-projektin tavoitteena on määritellä EU-maiden oloihin sopiva esikaupallisten hankintojen prosessi sekä toteuttaa sen mukainen hankinta. Ajatuksena on, että kehitetty prosessi otetaan laajamittaisesti käyttöön Euroopassa projektin päätyttyä.

Julkinen hankintayksikkö käynnistää esikaupallisen hankinnan määrittelemällä tarpeen tai ongelman, joka halutaan ratkaista - ei siis suoraan tuotetta tai palvelua, joka halutaan ostaa. Tämän jälkeen yrityksiltä haetaan ratkaisuja vaiheittain toteutettavassa kilpailussa. Ehdotettujen ratkaisujen arvioinnin jälkeen valitaan parhaat ideat, joista kehitetään ensimmäiset prototyypit. Kahta parasta prototyyppiä testataan ja vertaillaan aidoissa olosuhteissa palvelujen käyttäjien kanssa. Esikaupallisen hankinnan lopputuloksena on siis testattu prototyyppi valmiin lopputuotteen sijaan.

Hankintamallia testataan ikäihmisten palveluissa

SILVER-projektissa tehdään ylikansallinen esikaupallinen hankinta. Tähän hankintaprosessiin kuuluu olennaisena osana kahden tai kolmen eri ratkaisun testaaminen aidoissa olosuhteissa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa. Kolmivaiheisen esikaupallisen hankinnan kokonaisbudjetti on 2 150 000 euroa.

Esikaupallisen hankinnan tavoitteena on parantaa ikäihmisten elämänlaatua tukemalla itsenäistä selviytymistä kotona. Lisäksi pyritään tuottamaan kotihoidon palveluja nykyistä tehokkaammin. SILVER-projektissa hankitaan sellaista tekniikan tai robotiikan tuotekehitystyötä, joka tukee näitä tavoitteita. Tästä tulee myös projektin nimi, joka on lyhenne sanoista Supporting Independent Living of the Elderly through Robotics. a Supporting Independent Living of the Elderly through Robotics.

Forum Virium Helsinki vastaa SILVER-projektin viestinnästä ja Suomen pilotin koordinoinnista. Lisäksi osallistumme esikaupallisten hankintojen prosessin kehittämiseen.

SILVER-projektia rahoittaa Euroopan unioni ja se kuuluu 7. puiteohjelmaan. Tammikuussa 2012 alkanut hanke kestää lähes viisi vuotta. Mukana on yhdeksän organisaatiota Tanskasta, Suomesta, Hollannista, Ruotsista ja Iso-Britanniasta. Suomesta mukana ovat Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki sekä Oulun ja Vantaan kaupungit.

www.silverpcp.eu

Lisätietoja:
Sari Luostarinen
Projektipäällikkö, asiantuntija
puh. + 358 40 560 3326
email sari.luostarinen(at)forumvirium.fi

 

 

LiiteKoko
Silver esite pdf-muodossa4.08 MT
Factsheet pdf-muodossa 564.9 Kt
Projektiesite pdf-muodossa355.47 Kt
Silver, pcp, Esikaupallinen julkinen hankinta