SILVER - Uusia malleja julkisiin hankintoihin

Esikaupallisten julkisten hankintojen hyödyntämistä kokeillaan ensimmäistä kertaa Suomessa. Käytännössä testataan sitä, miten julkinen sektori voi uudistaa palvelujaan hankkimalla tuotekehitystyötä ja innovatiivisia ratkaisuja markkinoilta.
 
SILVER-projektin tavoitteena on määritellä EU-maiden oloihin sopiva esikaupallisten hankintojen prosessi sekä toteuttaa sen mukainen hankinta. Ajatuksena on, että kehitetty prosessi otetaan laajamittaisesti käyttöön Euroopassa projektin päätyttyä.
 
Esikaupalliset julkiset hankinnat ovat uudenlainen tapa kehittää palveluita julkishallinnon tarpeisiin. Valmiin tuotteen tai palvelun sijaan ostetaankin tuotekehitysprosessi ja ensimmäisten protyyppien testaus. Varsinainen palvelu tai tuote voidaan ostaa sitten tämän jälkeen hankintalainsääntöjä noudattaen.
 
SILVER-projektin tavoitteena on määritellä EU-maiden oloihin sopiva esikaupallisten hankintojen prosessi sekä toteuttaa sen mukainen hankinta viiden maan (Suomi, Ruotsi, Tanska, Alankomaat ja Iso-Britannia) yhteishankintana.
 
Kohteena ikäihmisten palvelut
 
SILVER-projektissa esikaupallisen hankinnan tavoitteena on parantaa ikäihmisten elämänlaatua tukemalla itsenäistä selviytymistä kotona. Lisäksi pyritään tuottamaan kotihoidon palveluja nykyistä tehokkaammin.
 
Projektissa hankitaan uutta teknologiaa tai robotiikkaa, joka tukee edellä mainittuja tavoitteita. Tästä tulee myös projektin nimi, joka on lyhenne sanoista Supporting Independent Living of the Elderly through Robotics.
 
Forum Virium Helsinki vastaa projektin viestinnästä ja Suomen pilotin koordinoinnista sekä osallistuu esikaupallisten hankintojen prosessin kehittämiseen.
 
SILVER-projektia rahoittaa Euroopan unioni ja se kuuluu 7. puiteohjelmaan. Tammikuussa 2012 alkanut hanke kestää lähes viisi vuotta. Mukana on kolmetoista organisaatiota Tanskasta, Suomesta, Alankomaista, Ruotsista ja Iso-Britanniasta. Suomesta mukana ovat Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki sekä Oulun ja Vantaan kaupungit.

www.silverpcp.eu

Uusia tapoja kehittää palveluja
Julkinen hankintayksikkö käynnistää esikaupallisen hankinnan määrittelemällä tarpeen tai ongelman, joka halutaan ratkaista – ei siis suoraan tuotetta tai palvelua, joka halutaan ostaa. Tämän jälkeen yrityksiltä haetaan ratkaisuja vaiheittain toteutettavassa kilpailussa. Ehdotettujen ratkaisujen arvioinnin jälkeen valitaan toteuttamiskelpoisimmat ideat, joista kehitetään ensimmäiset prototyypit. Parhaita prototyyppejä testataan ja vertaillaan aidoissa olosuhteissa palvelujen käyttäjien kanssa. Esikaupallisen hankinnan lopputuloksena on siis testattu prototyyppi valmiin lopputuotteen sijaan.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anne-Mari Sandell
puh. +358 40 903 1922
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi

 

 

 

LiiteKoko
Factsheet pdf-muodossa 263.8 Kt
silver_brochure_2014.pdf3.45 MT
Silver, pcp, Esikaupallinen julkinen hankinta