Avoin data hyötykäyttöön

Apps4Finland on avoimen datan innovaatiokilpailu, joka on järjestetty vuodesta 2009 lähtien. Kilpailu kannustaa niin julkista sektoria kuin muitakin toimijoita avaamaan tietojaan kansalaisten ja kehittäjien hyödynnettäviksi. Kisaan on voinut osallistua datanavausten lisäksi niin uusin sovelluksin, visualisoinnein kuin ideoidenkin kera.
 
Kiinnostus Apps4Finland-kilpailua kohtaan on lisääntynyt vuosi vuodelta. Kisaan on osallistunut jo yli 600 kilpailutyötä. Eri kisasarjojen voittajat on palkittu vuosittain erisuuruisin rahapalkinnoin.
 
Kilpailussa on ollut mukana esimerkiksi liikenteeseen, kansalais- ten osallistumismahdollisuuksiin ja hallinnon läpinäkyvyyteen liittyviä kilpailutöitä. Töissä on käytetty mm. Helsingin kaupungin, Helsingin seudun liikenteen, Maanmittauslaitoksen, VR:n ja Tilastokeskuksen dataa sekä erilaisia kartta-aineistoja.
 
Uusia innovaatioita
 
Monet kilpailutöistä ovat olleet mobiilikäyttöisiä sovelluksia. Voitokkaita ovat olleet esimerkiksi BlindSquare, Stormwind Simulator ja ParkkiNappi (nyk. ParkMan) sekä datanavausten puolella OpenAhjo. Vuonna 2014 kilpailu sai Helsingin kaupungilta Pro Urbe Digitali -palkinnon digitaalisten innovaatioiden edistämisestä.
 
Valmennusta ja uusia alueita
 
Apps4Finland on laajentunut vuosien varrella ja kehittynyt mekanismiksi erilaisten ongelmanratkaisijayhteisöjen kokoamiseen.
 
Vuonna 2014 kilpailu syvenee kil-pailun haastekumppaneille tarjotun datavalmennuksen osalta. Lisäksi kilpailussa tullaan tukemaan eri paikkakuntia hyödyntämään alueellista dataa sekä järjestämään alueellisia Apps-kilpailuja.
 
Forum Virium Helsinki on ollut kilpailun taustajoukoissa alusta saakka. Apps4Finland-kilpailua on tu- kenut lisäksi vuosittain laaja joukko yhteistyökumppaneita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.
 
Apps4Finland-kilpailun pääjärjestäjinä toimivat vuonna 2014 Forum Virium Helsinki, Open Knowledge Foundation Finland ja Suomen verkkodemokratiaseura ry.
 
 
Avoimen datan helmet
Avoimen datan SM-kilpailu Apps4Finland innostaa kansalaisia, julkisia toimijoita ja yrityksiä kehittämään uusia tapoja hyödyntää avoimia tietovarantoja.
 

Lisätietoja
puh. +358 50 584 6800
joonas.pekkanen(at)forumvirium.fi

visualisoinnit, sovelluskilpailu, sovellukset, pro urbe digitali, innovaatiokilpailu, avoin data, apps4finland, apps