Apps4Finland seuloo avoimen datan helmet

Avoimen datan kilpailu Apps4Finland innostaa kansalaisia, julkisia toimijoita ja yrityksiä kehittämään uusia tapoja hyödyntää avoimia tietovarantoja. 

Apps4Finland on avoimen datan innovaatiokilpailu, joka järjestetään vuonna 2014 kuudennen kerran. Kilpailu uudistui vuonna 2013: kisasta luotiin uudenlainen mekanismi ongelmien ratkaisemiseen. Vuosina 2009-2010 kisassa kannustettiin datan avaamiseen ja vuosina 2011-2012 tuettiin jo avatun datan käyttöä. Kisassa on vuosittain ollut neljä pääsarjaa, joihin on voinut osallistua niin uusin sovelluksin, visualisoinnein, kuin ideoidenkin kera. Vuonna 2013 ongelmanratkaisuvetoiset haastesarjat korvasivat edellisen vuoden erikoispalkinnot kilpailussa. Tutustu Apps4Finland -kilpailuun tarkemmin .

Taustaa
Valtio ja kunnat julkaisevat yhä enemmän tietojaan verkkoon kaikkien käytettäväksi. Valtioneuvosto teki keväällä 2011 periaatepäätöksen, jossa tuettiin julkisten tietoaineistojen avointa saatavuutta. Tämän linjauksen mukaisesti ovat edenneet esimerkiksi Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos ja Tilastokeskus.
 
Apps4Finland-kilpailu kannustaa niin julkista sektoria kuin muitakin toimijoita avaamaan tietojaan kansalaisten ja uusien palvelujen kehittäjien hyödynnettäviksi. Vuosittain järjestettävässä kilpailussa haetaan ideoita ja sovellusdemoja, joiden pohjana on käytetty avointa dataa. Apps4Finlandissa on useita kilpailusarjoja, joiden parhaat palkitaan erisuuruisin rahapalkinnoin. Ideoiden ja sovellusten lisäksi kilpailussa on palkittu esimerkiksi datan visualisointeja sekä dataa avanneita toimijoita. Myös yleisö on äänestänyt kilpailussa oman suosikin. Voittajat on vuosittain julkistettu Apps4Finland-päätöstilaisuudessa joulukuun alussa. 
 
Suomenmestaruus, joka pitää voittaa
Kiinnostus Apps4Finland-kilpailua kohtaan on lisääntynyt vuosi vuodelta, ja kilpailutöiden määrä on moninkertaistunut sitten kisan alkuvaiheiden. Samalla kun tieto kilpailusta on levinnyt, on kasvanut myös ymmärrys avoimen datan tarjoamista eduista sovelluskehittäjille, kansalaisille ja koko yhteiskunnalle. Kilpailussa on ollut mukana esimerkiksi liikenteeseen, kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin ja hallinnon läpinäkyvyyteen liittyviä kilpailutöitä. Töissä on käytetty pohjana mm. Helsingin seudun liikenteen, VR:n ja Tilastokeskuksen dataa sekä erilaisia kartta-aineistoja. Apps4Finland on tarjonnut kilpailijoille taustatiedoksi datakatalogin avoimen datan lähteistä. Monet kilpailuun osallistuneista töistä ovat olleet mobiilikäyttöisiä sovelluksia.
 
Apps4Finland on järjestetty vuodesta 2009 lähtien. Forum Virium Helsinki on ollut kilpailun taustajoukoissa alusta saakka. Vuosina 2011 ja 2012 toisena pääjärjestäjänä on ollut Suomen Verkkodemokratiaseura. Apps4Finland -kilpailua on tukenut lisäksi vuosittain joukko yhteistyökumppaneita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

Miten kilpailu on uudistui vuonna 2013 ja millaisin kisatöin kilpailuun on voinut osallistua?

Petri Kola kertomassa vuoden 2013 Apps4Finland -kilpailusta.
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja
Sami Majaniemi
sami(at)apps4finland.fi

Pauliina Smeds
Forum Virium Helsinki
p. 0407173269
pauliina.smeds@forumvirium.fi

 

visualisoinnit, tilastokeskus, sovelluskilpailu, sovellukset, pro urbe digitali, mml, maanmittauslaitos, innovaatiokilpailu, ilmatieteen laitos, blindsquare, avoin data, apps4finland, apps