Digitaaliset innovaatiot hyötykäyttöön

Open Finland Challenge etsii kansalaisten digitaalisia innovaatioita
 
Open Finland Challenge on digitaalisen avoimuuden innovaatiokilpailu, joka on järjestetty vuodesta 2009 lähtien (vuoteen 2014 saakka nimellä Apps4Finland). Kisa tuottaa avointa yhteiskuntaa edistäviä innovaatioita ja tukee niitä kehittäviä yksilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä. Kilpailu kannustaa niin julkista sektoria kuin muitakin toimijoita avaamaan tietojaan kansalaisten ja kehittäjien hyödynnettäviksi. Kisaan on voinut osallistua datanavausten lisäksi niin uusin sovelluksin, visualisoinnein kuin ideoidenkin kera.
 
Kattoteemoina kilpailussa ovat civic tech eli kansalaisteknologia, älykäs kaupunki sekä avoimuus innovaatioiden lähteenä. Käyttövoimana kilpailussa ovat avoin data, avoimet rajapinnat, avoin lähdekoodi sekä avoimet lisenssit, verkostot ja toimintatavat.

Tarvelähtöisiä kansalaisinnovaatioita
 
Open Finland Challenge on pohjoismaiden suurin laatuaan oleva kilpailu. Vuosien varrella kilpailun kautta on syntynyt satoja sovelluksia, visualisointeja, konsepteja ja muita kisatöitä - ja samalla Suomen avoimen datan yhteisöstä on kasvanut tuhansien ihmisten asiantuntijaverkosto.

Kilpailu koostuu useista haastesarjoista, jotka liittyvät mm. kulttuuriin, koulutukseen, hyvinvointiin, liikkumiseen ja julkisiin palveluihin. Kussakin sarjassa on ajankohtaisia haasteita kehittäjien ratkottavaksi. Haasteisiin voi osallistua kilpailutöillä, jotka voivat olla niin uusia palveluita, sovelluksia, visualisointeja, sisältöjä tai palvelukonsepteja.

 
Kansalaisteknologialla (eng. civic technology) tarkoitetaan innovaatioita tai teknologioita, jotka esimerkiksi tukevat osallistumista, yhteistyötä ja vuorovaikutusta yhteisten asioiden hyväksi, parantavat julkista infrastruktuuria tai tehostavat paikallis- ja kansallishallintoa. Kansalaisteknologian sovellukset tyypillisesti hyödyntävät esimerkiksi avoimia tietovarantoja ja avointa lähdekoodia.

“Viime vuosina avoimelle datalle, civic tech- ja smart city -teemoille on ladattu suuria odotuksia tuottaa uutta liiketoimintaa tai muuttaa julkisia palveluita. Open Finland Challenge -innovaatiokilpailun tavoitteena onkin edesauttaa läpimurtoja tällä saralla“,  kilpailua koordinoivan Open Knowledge Finland ry:n toiminnanjohtaja Teemu Ropponen toteaa.

“Pelkän kilpailun lisäksi tavoitteenamme on, että mukaan tulevilla haastekumppaneilla olisi halua ja kyvykkyyttä edistää vuoden 2015 parhaimpia kilpailutöitä haluamallaan tavalla - esim. pienhankinnoilla, piloteilla, tai rekrytoinneilla, ja näin pysyvästi edistää muutosta”, hän jatkaa.
 
Lisää uutta liiketoimintaa ja kestävää muutosta

 
Kilpailussa on ollut mukana esimerkiksi liikenteeseen, kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin ja hallinnon läpinäkyvyyteen liittyviä kilpailutöitä. Töissä on käytetty mm. Helsingin kaupungin, Helsingin seudun liikenteen, Maanmittauslaitoksen, VR:n ja Tilastokeskuksen dataa sekä erilaisia kartta-aineistoja.

Monet kilpailutöistä ovat olleet mobiilisovelluksia. Voitokkaita ovat olleet esimerkiksi Paastot.fi, Eduskunta ExplorerBlindSquare, Stormwind Simulator ja ParkkiNappi (nyk. ParkMan) sekä datanavausten puolella OpenAhjo. Vuonna 2014 kilpailu sai Helsingin kaupungilta Pro Urbe Digitali -palkinnon digitaalisten innovaatioiden edistämisestä.

Kilpailutöissä voi hyödyntää avointa dataa ja avoimia rajapintoja, ne voivat olla avoimella lähdekoodilla tai lisenssillä julkaistuja, tai ne voivat liittyä muuten vahvasti avoimuuteen. Kilpailijat voivat olla yksityisiä henkilöitä, tiimejä, yrityksiä tai yhteisöjä - Suomesta tai ulkomailta.

Vuonna 2015 Open Finland Challenge -kilpailun osana järjestetään lisäksi ainakin kolme alueellista osakilpailua: Lounais-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Aluekilpailut käynnistyvät kesäkuussa ja päättyvät lokakuussa. Alueosakilpailujen osallistujat osallistuvat myös kansalliseen kilpailuun.
 
Open Finland Challengen vastuullinen pääjärjestäjä on Open Knowledge Finland ry, pääyhteistyökumppaninaan Forum Virium Helsinki, joka on ollut kilpailun taustajoukoissa alusta saakka. Vuosittain ollut mukana myös suuri määrä kisaa tukevia kumppaneita.

www.openfinlandchallenge.fi

Twitter: @OpenFinland, #OpenFinland
Facebook: https://www.facebook.com/openfinlandchallenge

 

Lisätietoja:
Teemu Ropponen
+358 40 525 5153
teemu.ropponen@okf.fi

visualisoinnit, sovelluskilpailu, sovellukset, pro urbe digitali, open finland challenge, OFC, kansalaisteknologia, innovaatiokilpailu, civic tech, avoin data, apps4finland, apps