Älykäs kaupunki

Älykäs kaupunki -hankealueella kehitetään sähköisiä kaupunkipalveluita, jotka helpottavat ihmisten elämää ja liikkumista kaupungissa, sekä keskeisiä mahdollistajia, jotka tukevat uusien digitaalisten innovaatioiden kehittämistä. Tavoitteena on palveluiden ja palvelutuotannon ekosysteemi, joka hyödyttää koko kaupunkiyhteisöä eli niin kaupunkilaisia, kaupunkiorganisaatiota, yrityksiä kuin esimerkiksi kehittäjiäkin. Koko kaupunki hyötyy uusista innovaatioista: kaupunkilaiset uusista sähköisistä palveluista, kehittäjät työkaluista sekä rajapinnoista palveluiden kehittämiseen, ja yritykset uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

Älykäs kaupunki -hankealueella panostetaan vahvasti julkisen tiedon avaamiseen: avoin data mahdollistaa uudenlaisten ja aiempaa monipuolisempien kaupunkipalvelujen syntymisen niin yksittäisten kehittäjien kuin alan yritystenkin tuottamina tai yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Kaupunkiympäristöön täysin sulautuva, joka paikan teknologia on myös keskeinen Älykäs kaupunki –hankealueen kehityskohteista. Uudet digitaaliset palvelut tarjoavat kaupunkilaisille esimerkiksi ajantasaista ja paikkakohtaista tietoa liikenteestä, ympäristöstä ja palveluista. Älykkäässä kaupungissa kaupunkilaisilla on riittävä tieto arjen valintojen tueksi ja kaupunkilaiset voivatkin tehdä esimerkiksi ympäristön kannalta fiksuja ratkaisuja omassa arkipäivässään.

Älykäs kaupunki -hankealueen keskeisiä hankkeita ovat mm. CitySDK, Helsinki Region Infoshare ja Commons4EU. Hankealueen eri hankkeiden välillä on vahva synergia. Hankealueella on käynnissä myös pienempiä hankkeita, jotka täydentävät laajempien kansainvälisten hankkeiden kokonaisuutta. Jokainen hanke rakentaa uusia mahdollisuuksia parempiin palveluihin, ketterämpään palvelukehitykseen ja kasvavaan liiketoimintaan.

Uusia sovelluksia ja digitaalisia palveluja testataan Helsingin seudulla osana ihmisten arkea. Tavoitteena on pitää Helsingin seutu johtavana innovaatioympäristönä digitaalisten palveluiden kehittämisessä.