Kasvuvalmennus

Kasvuvalmennus vauhdittaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen


“Tähän mennessä haetuista rahoitusmuodoista ehdottomasti joustavin ja toimivin start-up-yrityksen näkökulmasta sekä haku- että totetusprosessinsa puolesta!”

Kasvuvalmennus tuo kokeneita sparraajia aloittaviin ja muutosvaiheessa oleviin yrityksiin. Toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille Kasvuvalmennus antaa taloudellisen mahdollisuuden kiihdyttää kasvua käyttämällä korkeatasoisia asiantuntijapalveluita. Pidempään toimineille yrityksille Kasvuvalmennus tarjoaa joustavan tavan kartoittaa uusia kasvusuuntia sekä sysäyksen jatkaa kasvua. Sparraajiksi on valittu Suomen eturivin konsultteja eri osaamisalueilta, strategia- ja lakiasioista talouteen ja markkinointiin.  Kasvuvalmennus mahdollistaa ulkopuolisen asiantuntija-avun hankkimisen kustannustehokkaasti. Valmennuksella nostetaan yritysten osaamisen tasoa sekä annetaan eväitä toiminnan laaja-alaisempaan tarkasteluun.

Tukea kasvu- ja muutosvaiheiden ennakointiin, suunnitteluun ja toteutukseen

Yritysten elinkaareen liittyy monia vaiheita, joissa ulkopuolisesta osaamisesta ja näkemyksestä voi olla huomattavaa apua. Nuorille yrityksille valmennus voi olla esimerksi kilpailuetujen ja markkina-aseman määrittämistä tai rahoituksen kartoittamista. Pidempään toimineille yrityksille Kasvuvalmennus voi tarjota mahdollisuuden uudellenarvioida asemointiaan muuttuneessa markkintatilanteessa.

Kasvuvalmennus tarjoaa räätälöityä ja edullista avustusta liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Valmennus on tarkoitettu kaikilla toimialoilla toimiville innovatiivisille helsinkiläisille pk-yrityksille, joiden tuotteet tai palvelut ovat skaalautuvia ja markkinapotentiaalia on myös kansainvälisesti.

Valmennukseen valitaan vuoden aikana noin 30-50 yritystä.

Kustannustehokas ja nopea toteutus tuottaa tuloksia

Valinnoissa painotetaan erityisesti yrityksen kasvuhalua ja -kykyä, tarjooman skaalautuvuutta ja kilpailukykyä sekä tiimin osaamista. Lisäksi arvioidaan Kasvuvalmennuksen soveltuvuutta yrityksen kehitystarpeisiin sekä yrityksen innovatiivisuutta ja elinkeinopoliittista merkitystä. Yrityksille ei ole toimialarajoituksia.

Valmennuksessa etusijalla ovat yritykset, jotka eivät ole vielä saaneet vastaavaa tukea. Kasvuvalmennus voi olla myös osana kehityspolkua kohti Vigo-kiihdyttämöohjelmaa tai Tekesin NIY-rahoitusta.

Kasvuvalmennuksen sisältö räätälöidään jokaiselle yritykselle.
•    5 – 20 päivää valmennusta yrityksen tarpeen mukaan
•    keskitytään kasvun ja kansainvälistymisen kannalta kriittisiin kehitystarpeisiin ja kipupisteisiin
•    joustava ja ripeä toteutus

Valmennukset teemat voivat olla esim. seuraavia:
•    kasvustrategiat ja liiketoimintasuunnitelmat
•    omistusjärjestelyt
•    markkinaselvitykset
•    henkilöstöstrategiat
•    tuotteistus
•    kansainvälistyminen
•    rahoituksen hankinta
•    markkinointi

Kustannukset

Yrityksen omavastuuosuus on vähintään 50% valmennuspalkkiosta. Tuki voi olla 50%, kuitenkin korkeintaan 500 e + alv./valmennuspäivä.
Yrityksen maksettavaksi jäävä summa riippuu valmennuspäivien määrästä ja valmennuksen päivähinnasta. Tukea voi saada jopa 20 valmennuspäivään.

Kustannuksiin hyväksytään vain ostopalvelut ja rahoitusta voidaan myöntää vain kustannuksiin, jotka syntyvät vasta yrityksen tultua hyväksytyksi valmennukseen ja kun ko. valmennustoimeksiannosta on sovittu Kasvuvalmennuksen tuottajan kanssa.

Valmentajat

Valmennuksissa voidaan käyttää valmentajapooliin hyväksyttyjä asiantuntijoita. Valmentajilta edellytetään korkeaa ammattitaitoa ja erityisesti valinnoissa korostetaan toimiala- ja markkinatuntemusta.

Aikataulu

Saapuneita hakemuksia arvioidaan ja yrityksiä valitaan neljässä erässä, jotka ovat avoinna 2.2., 2.3., 30.3., 4.5. sekä 31.8. saakka. Valintaprosessi kestää noin kaksi viikkoa hakuajan päättymisestä.

Lisätietoja kiinnostuneille:

Projektipäällikkö Kaisa Sibelius
puh. 040 570 1317
kaisa.sibelius[at]forumvirium.fi
Forum Virium Helsinki
www.forumvirium.fi/kasvuvalmennus

Kasvuvalmennuksen tuottaa Forum Virium Helsinki ja projektia rahoittaa Helsingin uusyrityskeskus ry Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta. Vuodesta 2006 alkaen Kasvuvalmennukseen on osallistunut jo 250 yritystä.

YritysHelsinki

 

*) Pk-yrityksen määritelmä (EU)
Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) määritellään yrityksiksi, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa ja jotka täyttävät alla määritellyn perusteen riippumattomuudesta.
Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää.

Projektipäällikkö Kaisa Sibelius
puh. +358 40 570 1317
kaisa.sibelius(at)forumvirium.fi

kasvuyrityksille, Kasvuvalmennus